Önemli Duyuru

Değerli katılımcılar,

sehrindogasi@gmail.com adresine kayıt olmak üzere mail atan kişilerin tümüne tek tek dönüş yapmamız mümkün olmadığından cevap yazılamadığını, 2 Mayıs 2018 16.00’a kadar mail atmış kişilerin tümünün kaydının alındığını bildiririz.

Konferans Programı

4 Mayıs Cuma
(Albert Long Hall – Büyük Toplantı Salonu)

09:30  Açılış
10:00  Megaprojeler ve Şehrin Doğası – Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi)
10:40  Kahve Arası

10:55  Şehirde Tarım
           Oturum Başkanı: Çiğdem Kafescioğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

 • Şehir Tarımında Su Kullanımı ve Su Hukuku – Erol Özvar (Marmara Üniversitesi)
 • İstanbul ve Galata Hendeklerinde Kentsel Toprak Kullanımı – Ayhan Han (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Şehrin Boğazı: Kapanlar ve Erken Modern İstanbul Mikroekolojisi – Namık Erkal   (TED Üniversitesi)
 • On Sekizinci Yüzyılda Boğaziçi’nde Üzüm ve Şarap – Suraiya Faroqhi (İbn Haldun Üniversitesi)
 • 1927 Sayımından İstanbul Manzaraları: Durağan Şehrin Bahçeleri, Bostanları ve Yangın Yerleri – Murat Güvenç  (Kadir Has Üniversitesi)

13:00  Öğle Arası

14:00   Şehir Tarımının Dönüşümleri
            Oturum Başkanı: Ayfer Bartu Candan (Boğaziçi Üniversitesi)

 • İstanbul’un Bostanları: 1000 Yıllık Bir Gıda Geleneğinden Öğrendiklerimiz – Paul Kaldjian (Wisconsin Eau Claire Üniversitesi) ve Yılmaz Korkmaz (Resource for Urban Agriculture and Food Security)
 • Neoliberal Politikalara Koşut Olarak Türkiye Tarımında Değişim – Abdullah Aysu (Çiftçi-Sen)
 • Şehrin İstisna Hukuku – Fevzi Özlüer (Avukat)
 • Bereketli Toprakların Kovulması ve Yerlerinden Edilenler – Cihan Uzunçarşılı Baysal (İstanbul Kent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması)

15:40  Kahve Arası

15:55  Şehirde Üretim – Tüketim Dinamikleri ve Şehir Tarımının Maddi Kültürü   
Çerçeve Konuşması: Köyle Kent Arasında Tarımın Değişen Halleri 

Zafer Yenal (Boğaziçi Üniversitesi)

Panel :
Moderasyon : Zafer Yenal (Boğaziçi Üniversitesi)

Elif İnce (Gazeteci)
Recep Eraslan  (Yedikule bostanları)
Özkan Ökten (Yedikule bostanları)
Başak Durgun (Dürtük)
Zeynep Kadirbeyoğlu (Bükoop)
Dilek Yürük (Slowfood)

18.45  Ara

19:00  Açılış Kokteyli (Kennedy Lodge)

20:30  Ulaş Özdemir dinletisi – Belki Derdimize Çare Bir Çiçek: Doğa için Nefesler
(Albert Long Hall Büyük Toplantı Salonu)

5 Mayıs Cumartesi
(Albert Long Hall – Büyük Toplantı Salonu)

10:00  Kamusal Alanlar
Oturum Başkanı: Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi)

 • Bir Çınar, Bir Çeşme, Bir Doğa Manzarası: Erken Modern Dönemde İstanbul’un Mesireleri – Shirine Hamadeh (Koç Üniversitesi)
 • Henri Prost’un İstanbul Planlamasında Şehrin Pitoresk Peyzajının  Korunması Sorunsalı ve Kamusal Yeşil Alanlar – Cana Bilsel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Parklar, Queerler ve Kamusal Müstehcenlikler – Cenk Özbay (Sabancı Üniversitesi)

12:00  Öğle Arası

13:30  Su
            Oturum Başkanı: Suna Kafadar (Boğaziçi Üniversitesi)

 • Taş ile Toprak, Kara ile Deniz, Yer ile Gök, Şehir ile Kır Arasında: İstanbul’un “Hayat Bağışlayan Su” Kaynakları ve Balıklı Ayazması – Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi)
 • Yeraltında Kuleler: Osmanlı İstanbul’unda Su Kuyuları – Aleksandar Shopov (Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesi)
 • On Dokuzuncu Yüzyılda Boğaziçi’nin Sosyal Veçhesi: Deniz, İnsan ve Lüfer — Ruhi Güler (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
 • Dünden Bugüne İstanbul’da Su Yönetimi  – Akgün İlhan (Açık Radyo)
 • Türk Boğazlar Sistemi: Değerler, Ekoloji, Denizbilim ve Gelecek Üzerine Düşünceler — Emin Özsoy (İstanbul Teknik Üniversitesi)

16:00  Kahve Arası

16:15  Şehrin Doğası, Tasarım ve Uygulamalar
Çerçeve konuşması: Tarihi Kentlerin Peyzajının, Yeşil Alanlarının Korunması
Zeynep Ahunbay (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Panel:
Moderasyon: Ahmet Ersoy  (Boğaziçi Üniversitesi)

Arda İnceoğlu (MEF Üniversitesi)
Ahmet Sezgin (MEF Üniversitesi)
Hikmet Açıkgöz (Sarıyer Belediyesi)
Jülide Karul (Cumhuriyet Ortaokulu)
Alp Arısoy (ÇEKÜL Vakfı)

19:00  Ara

20:30  Koca Dünya, Reha Erdem: Film Gösterimi ve Yönetmenin Katılımıyla Sohbet (SineBU Sinema Salonu)

6 Mayıs Pazar
(Rektörlük Konferans Salonu)

10:00  Şehirde Doğa Tahayyülleri
            Oturum Başkanı: Olcay Akyıldız (Boğaziçi Üniversitesi)

 • Kur’an’ın Dil ve Kavram Dünyasında Tabiatın Yeri – Mustafa Öztürk (Marmara Üniversitesi)
 • On Altıncı Yüzyıl Edebî Metinlerine Göre İstanbul’da Buluşma ve Dolaşma Mekânları – Hatice Aynur   (Şehir Üniversitesi)
 • Şehre Doğru, Suya Doğru, Kıra Doğru: 1500lerden 1700lere Haritacıların Kaleminde İstanbul’un Doğası ve Dokusu – Çiğdem Kafescioğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
 • “Bakarsan Bağ, Bakmazsan Dağ Olur”: Sait Faik Abasıyanık 21. Yüzyıla Sesleniyor – Ufuk Özdağ (Hacettepe Üniversitesi)
 • Ah Gözel İstanbul: Kamera Gözünden Şehir –  Zeynep Dadak (Yönetmen)

12:30  Öğle Arası

13:30  Şehrin Canlıları
            Oturum Başkanı: Cihan Uzunçarşılı Baysal (İstanbul Kent Savunması, Kuzey Ormanları Savunması)

 •  İstanbul’un Ürünleri – Neş’e Bilgin (Boğaziçi Üniversitesi)
 • “Yedikuleli”den Kültürel Mirasa: Yağlı Marulun Hikayesi – Suna Kafadar (Boğaziçi Üniversitesi)
 • İstanbul’un “Öteki” Nüfusu: Hayırsızada’dan Kısırkaya’ya Sokak Hayvanları – Gizem Haspolat (Boğaziçi Üniversitesi)
 • İstanbul’un Ormanları, Biyolojik Zenginliği ve Şehirleşmenin Etkileri –
  Ünal Akkemik (Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı)
 • Kuşların Gözünden İstanbul’un Doğası ve Geleceği – Kerem Ali Boyla (Uzman Ekolog)

15:30  Kahve Arası

15:45  Forum: Şehrin Doğasını Yeniden Düşünmek
Moderasyon: Ayfer Bartu Candan (Boğaziçi Üniversitesi)

Düzenleyenler:

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü
Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi